Další informace

 Po absolvování kurzu Alfa je vhodné si položit otázku „A co dál?“

Nabízí se různé možnosti, např.:

* Společenství Alfy – každé liché úterý, pastorační centrum v Hodoníně, vstup z ulice Sadová. Při setkání je prostor na čtení Bible, modlitbu a sdílení se.
Kontakt: 702 281 145 nebo 731 626 073

* Společenství pro muže – každé sudé úterý, pastorační centrum v Hodoníně, vstup z ul. Sadová. Více informací o tomto společenství v nahrávkách z audioarchivu pořadu Kafemlýnek radia Proglas:
Společenství pro muže a Co se ještě o mužích neřeklo
Kontakt: 702 281 145

* Zapojení se do života farnosti – sledujte dění ve farnosti Hodonín
www.farnosthodonin.cz

Sledujte a podpořte dění ve své farnosti 🙂